TÔN INOX , TÔN SẮT ĐỘT LỖ

Sắp xếp theo:

Tôn inox mạ kẽm

Liên hệ
Tôn Đột Lỗ các loại phục vụ được trong hầu hết các ngành như: xây dựng dân dụng, sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm. (Hàng luôn có sẵn và có thể gia công theo nhu cầu của khách hàng) Tấm tole lỗ kích thước khổ rộng, độ dày khác nhau nên rất dễ gia công có thể sơn tích điện màu đen, trắng và...

Tôn inox

Liên hệ
Tôn Đột Lỗ các loại phục vụ được trong hầu hết các ngành như: xây dựng dân dụng, sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm. (Hàng luôn có sẵn và có thể gia công theo nhu cầu của khách hàng) Tấm tole lỗ kích thước khổ rộng, độ dày khác nhau nên rất dễ gia công có thể sơn tích điện màu đen, trắng và...

Tôn inox, sắt

Liên hệ
Tôn Đột Lỗ các loại phục vụ được trong hầu hết các ngành như: xây dựng dân dụng, sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm. (Hàng luôn có sẵn và có thể gia công theo nhu cầu của khách hàng) Tấm tole lỗ kích thước khổ rộng, độ dày khác nhau nên rất dễ gia công có thể sơn tích điện màu đen, trắng và...

Tôn sắt, thép

Liên hệ
Tôn Đột Lỗ các loại phục vụ được trong hầu hết các ngành như: xây dựng dân dụng, sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm. (Hàng luôn có sẵn và có thể gia công theo nhu cầu của khách hàng) Tấm tole lỗ kích thước khổ rộng, độ dày khác nhau nên rất dễ gia công có thể sơn tích điện màu đen, trắng và...

Tôn sắt, inox

Liên hệ
Tôn Đột Lỗ các loại phục vụ được trong hầu hết các ngành như: xây dựng dân dụng, sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm. (Hàng luôn có sẵn và có thể gia công theo nhu cầu của khách hàng) Tấm tole lỗ kích thước khổ rộng, độ dày khác nhau nên rất dễ gia công có thể sơn tích điện màu đen, trắng và...

Tôn inox hình tròn

Liên hệ
Tôn Đột Lỗ các loại phục vụ được trong hầu hết các ngành như: xây dựng dân dụng, sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm. (Hàng luôn có sẵn và có thể gia công theo nhu cầu của khách hàng) Tấm tole lỗ kích thước khổ rộng, độ dày khác nhau nên rất dễ gia công có thể sơn tích điện màu đen, trắng và...

Tôn inox li tâm

Liên hệ
Tôn Đột Lỗ các loại phục vụ được trong hầu hết các ngành như: xây dựng dân dụng, sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm. (Hàng luôn có sẵn và có thể gia công theo nhu cầu của khách hàng) Tấm tole lỗ kích thước khổ rộng, độ dày khác nhau nên rất dễ gia công có thể sơn tích điện màu đen, trắng và...

Tôn inox đột lỗ

Liên hệ
Tôn Đột Lỗ các loại phục vụ được trong hầu hết các ngành như: xây dựng dân dụng, sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm. (Hàng luôn có sẵn và có thể gia công theo nhu cầu của khách hàng) Tấm tole lỗ kích thước khổ rộng, độ dày khác nhau nên rất dễ gia công có thể sơn tích điện màu đen, trắng và...

Tôn inox đột lỗ

Liên hệ
Tôn Đột Lỗ các loại phục vụ được trong hầu hết các ngành như: xây dựng dân dụng, sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm. (Hàng luôn có sẵn và có thể gia công theo nhu cầu của khách hàng) Tấm tole lỗ kích thước khổ rộng, độ dày khác nhau nên rất dễ gia công có thể sơn tích điện màu đen, trắng và...